ייעוץ עסקי ופיננסי

 

file0001034624531

ייעוץ  עסקי  ופיננסי

• ניתוח הדוחות הכספיים של העסק – ניתוח יחסים פיננסים, בניה וניתוח  דוחות תזרימי מזומנים – על מנת לאפיין  את מצב העסק.

• ניתוח ואיתור מגמות שונות בעסק לאורך השנים, איתור נקודות תורפה בעסק וניתוחי רגישויות.

• תמחיר וניתוח מערך היצור /התפעול של העסק – ניתוחי תמחיר, בדיקת נקודות איזון. בדיקת כדאיות כלכליות.

• ניתוח מבנה המערך הארגוני של העסק – תפקידים, סמכויות, שיטות עבודה, בדיקת מדדי יעילות, בדיקת שיטות הניהול והבקרה.

• ניתוח מבנה האובליגו בעסק, ובדיקה של חלופות מימון שונות לאור צורכי האשראי של העסק.

• מקורות מימון וגיוסי הון – איתור מקרות מימון שונים, ניהול משא ומתן עם הבנקים – בדיקת תנאי אשראי – גובה ריביות ועמלות. בדיקת הלוואות ומעבר בין המסלולים השונים תוך מציאת המסלול האופטימלי בכל נקודת זמן.

• שיקום והבראה – הכנה של תוכניות הבראה או תוכניות רה ארגון.
 
 
 

דילוג לתוכן