מיסוי בינלאומי

 

file0001034624531

מיסוי בינלאומי

• הקלות ופטור ממס לתושב חוזר/עולה חדש.

• מיסוי הכנסות חו"ל של תושב ישראל (כגון שכ"ד חו"ל).

• מיסוי הכנסות של תושב ישראל השוהה בחו"ל.

• תכנון מס בינלאומי, מקלטי מס וחברות OFF SHORE.

• מיסוי תושב חוץ.
 
 
 

דילוג לתוכן