דוחות כספיים וייעוץ מס

file0001034624531

הכנת דוחות כספיים

משרדנו מעניק שרותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים הכוללים בין היתר – מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרימי מזומנים ודוחות התאמה למס למגוון רחב של חברות ויחידים מכל תחומי המשק והכלכלה. הכנת חוות דעת מקצועית לגופים ולמוסדות שונים.

ייעוץ בנושאי מיסוי חברות

• ביצוע תכנוני מס לחברות ובעלי שליטה תוך ניצול מרבי של הטבות המס והאפשרויות השונות הכלולות בחוק על מנת להגיע לתכנון מס אופטימלי.

• אופטימיזציה בין משיכת משכורות לבין דיבדנד.

עצמאים

• הכנת דוחות אישים והצהרות הון.

• שיקולי צורת התאגדות העסק – עצמאי מול חברה.

• ייעוץ מס שוטף לאורך השנה כחלק אינטגרלי מהשרות.

• תכנון מס לקראת כל סוף שנה.

שכירים

• ייעוץ לבכירים. הגשת דוחות שנתיים לדירקטורים.

• החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

• בחינת הסכמי שכר ושיפור הצעות שכר.

• שיקולי התאגדות – שכיר – עצמאי – חברה.

פורשים

• ייעוץ לפני ואחרי פרישה, בדיקת כדאיות פריסת פיצויים.

• יועץ מוכר לפורשי כוחות הבטחון.

• ספק מוכר של משהב"ט.

מס שבח מקרקעין

• ייעוץ בנושאי מס שבח ועריכת שומות למס שבח.

• ביצוע החזרי מס שבח.

 

דילוג לתוכן