תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "אילן יפת - החזר מס בקליק", שכתובתו: www.ilanyefet.net (להלן: "האתר"), שבבעלותו ובניהולו של אילן יפת ע.מ. 058835802. כתובת למשלוח דואר: שנקר 14 הרצליה פיתוח ת.ד 12245 בטלפון: 1800-200-248,
בפקס: 09-9548422 ובדוא"ל: info@ilanyefet.net.

האתר מהווה פלטפורמה פתוחה ונוחה לשימוש, אשר מטרתה ביצוע אבחון ראשוני, לצורך בדיקת זכאות להחזר מס, על ידי מילוי שאלון קצר ופשוט.

באמצעות האתר, יכולים משתמשיו, למלא שאלון מקוון לאבחון זכאותם להחזר מס. עם סיום מילוי השאלון ושליחתו, המערכת החדשנית המוצעת באתר מבצעת אבחון ראשוני מהיר לבדיקת היתכנות להחזר מס. האבחון הראשוני יבוצע ללא תשלום.

המשתמשים נדרשים למלא את כל הפרטים האישיים ולענות על כל השאלות המופיעות בשאלון ללא יוצא מן הכלל בצורה מלאה ומדויקת.

יצוין, כי האתר הינו חלק מאתר www.ilan-y.com, אשר מכיל מידע רלוונטי נוסף אודות שירותי מס נוספים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

ככל שהנך מעוניין לבצע שימוש באתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה של שירות המוצע באתר, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו. מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  1. "האתר" – האתר כהגדרתו לעיל ו/או מי מטעמו.
  2. "המשתמשים" ו/או "הגולשים" – הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר מילאו שאלון אבחון זכאות להחזר מס ו/או מי מטעמם.
  3. "המוצרים", "השירותים" – כל שירות או מוצר שניתן למשתמשים על ידי האתר, לרבות בנושאי מס.
 2. הגבלת אחריות האתר
  1. כל התכנים אשר יוצגו באתר הינם בגדר המלצה בלבד, ואינם מהווים עצה, חוות דעת או תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית עם רו"ח או עם כל גורם מקצועי אשר הוסמך לכך.
  2. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לייעץ למשתמש במקרה בו המשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.
  3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  4. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים.
  5. בדיקה ראשונית הניתנת באמצעות האתר אינה בגדר חוות דעת מקצועית.
  6. בכל מקרה לא תעלה חבות או אחריות האתר על הסך ששילם הגולש לאתר או התחייב בתשלום לאתר באותה שנת מס.
 3. בעלות בקניין הרוחני
  1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  2. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
  3. למעט לצורך שימוש אישי ורוחני (כלומר על שני התנאים להתקיים), כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 4. רישיון שימוש מוגבל
  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר.
  2. ככל שהנך מעוניין לבצע שימוש באתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.
  3. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  4. השימוש באתר יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. בעשיית שימוש באתר הנך מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר והתכנים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך.
  5. האתר משקיע את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אך אין בכך משום הסרת אחריות מהמשתמש לשמור ולגבות את הנתונים.
  6. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
  7. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.
  8. האתר יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  9. הנך מתחייב למסור לאתר ולגולשיו מידע נכון, ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
  10. האתר לא יהא אחראי לתקלות הנובעות מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, גישה בלתי מורשית למאגר המידע, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 5. מדיניות פרטיות
  1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר בדואר אלקטרוני לכתובת info@ilanyefet.net.
  2. ייתכן והאתר ייאלץ להעביר מידע הנמסר לו לרשות מוסמכת על פי חוק במידה ותוטל עליו חובה על פי דין.
  3. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות בנושא האתר.
  4. בחירה בכפתור "שלח טופס" לאחר מילוי פרטי המשתמש הנדרשים (לרבות שם, דוא"ל ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר לאתר ליצור קשר ישיר עם המשתמש באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
 6. תנאים כללים לתהליך שירות להחזר מס
  1. תחילת התהליך הינה מילוי שאלון מקוון לאבחון זכאות להחזר מס.
  2. המשתמשים נדרשים למלא את כל הפרטים האישיים ולענות על כל השאלות המופיעות בשאלון ללא יוצא מן הכלל ובצורה מלאה ומדויקת.

  3. רק לאחר סיום מילוי השאלון באופן מלא ושלם תתאפשר שליחתו.

  4. במידה והשאלון נשלח באופן תקין תשלח אל המשתמש בחזרה הודעת משוב בדוא"ל המאשרת את קליטת השאלון במערכת בצירוף העתק מהשאלון.

  5. עם קליטת השאלון באתר ,הנתונים מועברים לעיבוד באמצעות המערכת החדשנית שלנו המבצעת אבחון ראשוני מהיר לבדיקת התכנות להחזר מס.

  6. במידה והמערכת אבחנה כי קיימת התכנות להחזר מס  תשלח הודעה בהתאם בדוא"ל  בצירוף מכתב אישי המפרט את רשימת המסמכים הנדרשים להמשך תהליך האבחון. כמו כן מצורף ייפוי כח למתן ייצוג ברשות המיסים לחתימת המשתמש ובן/בת הזוג.

    בגוף המייל מתוארים פרטי תהליך החזר המס על כל שלביו ועלות שכ"ט שירות החזר המס.

  7. במידה והמערכת אבחנה כי לא נמצאה התכנות להחזר מס תשלח הודעה בהתאם בדוא"ל.

  8. המשתמש רשאי לפנות שוב בעתיד ולמלא שאלון אך ורק במקרה ונפלה טעות בעת מילוי השאלון או במקרה וחל שינוי באחד הפרמטרים באופן כזה העשוי להשפיע על ההתכנות להחזר מס.

  9. בעת קליטת המסמכים הנדרשים בסעיף 6.6 לעיל במערכת תשלח הודעת משוב המאשרת את קליטת המסמכים במערכת והעברה להמשך טיפול.

  10. עם סיום תהליך האבחון תשלח על כך הודעה למשתמש בדוא"ל  המפרטת את אומדן החזר המס הצפוי תוך פירוט לפי שנים בצירוף טפסים ומסמכים לחתימה הנדרשים לסיום תהליך הגשת הדוחות להחזר מס למשרדי רשות המיסים.

  11. נדגיש כי אומדן החזר המס המחושב על ידי המערכת תלוי בשלמות ובתקינות המסמכים שהועברו אליה ומבוסס עליהם. כמו כן, החזר המס כפוף לאישור רשות המיסים העלולה להגיע לתחשיב שונה בין היתר מפרשנות כזו או אחרת של החוק או התקנות.

  12. הדוחות החתומים להחזר מס מוגשים כאמור למשרדי רשות המיסים לתהליך של בדיקה ובחינה. תהליך זה עלול להמשך מספר חודשים ותלוי בין היתר בעומס העבודה במשרדי  רשות המיסים. עם סיום התהליך ולאחר אישור  תקינות הדוחות החזר המס מאושר  ומועבר מרשות המיסים ישירות לח"ן הבנק של מגיש הדוח.

  13. בסמוך להעברת החזר המס מרשות המיסים לח"ן הבנק נשלחת על ידי המערכת הודעה      מפורטת על החזר המס ותחשיב שכ"ט.

  14. המשתמש, מגיש הדוח מתחייב לשלם את שכ"ט עם קבלת החזר המס.
 7. אופן התשלום
  1. השימוש באתר אינו כרוך בתשלום.
  2. במידה ויתברר כי קיימת התכנות של המשתמש להחזר מס, יהא על המשתמש להסכים באופן מקוון לתנאי הסכם השירות ואופן התשלום אשר יופיעו באתר.
 8. תנאים כללים לתהליך שירות להחזר מס
  1. האתר שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם גופים צרכניים שונים ובהתאם לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
  3. בהתקיים סתירה בין הוראות התקנון הנוגעות לשיגור דואר שיווקי, לבין הוראות הסכם אחר מול גופים צרכניים ככל שיהיו בתוקף, יגברו הוראות ההסכמים עם הגופים הצרכניים על הוראות תקנון זה.
 9. שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו.
  2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש הללו, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 10. הגבלת זכות ביטול הזמנת השירות
  1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות ס'14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:
   בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן."
  2. נציגי האתר יתחילו במתן השירות בתוך שני ימי עסקים ממועד אישור על קבלת החומר ותחילת עבודה, לפיכך, לאחר מועד זה לא ניתן לבטל את העסקה.
  3. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.
 11. מקום השיפוט
   1. כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
 12. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים
   1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר/יישומון ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה לאתר אשר מקום מושבה בכתובת: שנקר 14 הרצליה פיתוח ת.ד 12245 ובדוא"ל: info@ilanyefet.net.
   2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
   3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

נספח א'- אישור הזמנת שירות החזר מס

אני מזמין בזאת שירות החזר מס, הכולל אבחון ראשוני לצורך בדיקת זכאות להחזר מס, הכנה והגשת דוחות להחזר מס, הגשת בקשות במידת הצורך ומעקב אחר הטיפול בהליך.

השירות מוזמן מאתר  www.ilanyefet.net שנמצא בבעלותו ובניהולו של אילן יפת מספר ע.מ. 058835802 (להלן: "רו"ח"). כתובת למשלוח דואר: שנקר 14 הרצליה פיתוח ת.ד 12245 בטלפון: 1800-200-248, בפקס: 09-9548422 ובדוא"ל: info@ilanyefet.net.

אני מתחייב בזאת, כי אשלם לרו"ח סך השווה ל-17% בתוספת מע"מ  (14% + מעמ – לעמיתי "חבר"    עד גמר המבצע)  מכל החזר מס אשר אהיה זכאי לו.

מובהר לי, כי החזר מס יכול להיות תשלום בפועל או זיכוי או הקטנת חוב שיש לי אל מול רשויות המס.

מובהר לי, כי הזמנת השירות באמצעות האתר אינה מהווה חוות דעת מקצועית.

אני מתחייב, כי ככל ואקבל זיכוי ו/או החזר מס, אדווח לרואה החשבון ואשלם את שכרו עם קבלת החזר המס כמפורט לעיל.

ככל ואמנע מתשלום שכרו של רואה החשבון, על אף חתימה על הסכם זה האתר ו/או מי מטעמו יהיו  זכאיים  להוצאות הגבייה הריאליות שנשא בהן לצורך גביית שכרו, לרבות הוצאות משפט ריאליות ושכ"ט עו"ד ריאלי.

אני מתחייב בזאת לספק נתונים מדויקים לרואה החשבון על מנת לעמוד בתנאי החוק ולמקסם אפקטיביות השירות שאקבל.

מובהר לי כי במסגרת תהליך הגשת דוחות להחזר מס עלולה רשות המיסים להטיל חבות מס לפי דין. בנוסף, מובהר לי, כי האחריות על אמיתות הנתונים הנמסרים היא עלי בלבד ואין רואה החשבון אחראי על שלמותם ואמיתותם.

כן מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

הסכם זה בא להוסיף על הוראות תנאי השימוש באתר: www.ilanyefet.net, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

דילוג לתוכן